นโยบายการคืนเงิน, คืนสินค้า

 • นโยบายการคืนเงิน, คืนสินค้า

  นโยบายการจำหน่ายสินค้า (Business policy)

  1. การจัดส่งสินค้า
   • ส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทจัดส่งพัสดุภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับแจ้งยอดโอนเรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งยอดขำระ
   • ระยะเวลาการจัดส่งของบริษัทจัดส่งพัสดุนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะทางภายใน 2-4 วันทำการ
  2. การยกเลิกการสั่งซื้อ
   • สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกบรรจุหีบห่อ เพื่อจัดส่ง
   • สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ภายใน 1 วันเดียวกับที่สั่งซื้อ
   • กรณีสินค้าได้จัดส่งไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้
  3. การคืนสินค้า
   • กรณีสินค้าเสียหายจากการจัดส่งสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 5 วัน
   • สินค้าที่จัดส่งไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้
   • การคืนสินค้าต้องอยู่ในสภาพคงเดิม ยังไม่ถูกใช้งาน หรือทดลองทดสอบสินค้า
  4. การคืนเงิน
   • ทางเราไม่มีนโยบายการคืนเงินในกรณีลูกค้าเปลี่ยนใจหลังจากสั่งซื้อไปแล้ว
   • กรณีไม่สามารถจัดหาสินค้า จัดส่งสินค้าตรงกับที่สั่งซื้อได้ ทางร้านยินดีคืนค่าสินค้าตามตกลง
   • การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด

  นโยบายการใช้บริการ (Business policy)

  1. การยกเลิกการใช้บริการ
   • หากลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ ต้องแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันเข้ารับบริการล่วงหน้า 3 วัน
   • หลังจากชำระค่าบริการเกินกว่า 3 วันไม่สามารถยกเลิกการใช้บริการได้
  2. การขอคืนเงิน
   • กรณีแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 3 วัน สามารถขอรับค่าบริการคืนได้
   • แจ้งขอรับค่าบริการคือได้ภายใน 3 วันทำการหลังชำระค่าบริการ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน ก่อนถึงกำหนดรับบริการ
   • กรณีถึงวันรับบริการแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
   • การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด

  นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

  ทางเว็บไซต์อาจมีการเก็บข้อมูลบางส่วนจากทางผู้ให้บริการด้านการวิเคราห์ข้อมูลสถิติผู้ใช้งานจาก Google Analytics โดยท่านสามารถยกเลิกการติดตามได้จากลิงค์ https://policies.google.com/privacy?hl=en/ และสำหรับ Facebook ท่านสามารถยกเลิกการติดตามได้เช่นกันที่ https://www.facebook.com/policy/cookies/
  1. ผู้ใช้งานที่ทำการสั่งซื้อสินค้า จะมีจัดเก็บประวัติการสั่งซื้อดังนี้
   • ชื่อ และที่อยู่การจัดส่งสินค้า
   • รายการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
   • ทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกียวข้อง
   • ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเองได้ หรือแจ้งผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างสุดของเว็บไซต์
   • มีวัตถุประสงค์จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงรายการสั่งซื้อสินค้า
  2. การขอคืนเงินค่าบริการ
   • กรณีแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 3 วัน สามารถขอรับค่าบริการคืนได้
   • แจ้งขอรับค่าบริการคือได้ภายใน 3 วันทำการหลังชำระค่าบริการ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน ก่อนถึงกำหนดรับบริการ
   • กรณีถึงวันรับบริการแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
   • การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด
  • Admin
  • ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
  • 1 Views